Manga Release Year 2010

2010

Higanjima – Saigo no 47 Hiai

5
Chapter 68 May 26, 2023
Chapter 67 May 26, 2023
Chapter 66 April 25, 2023
Chapter 65 April 25, 2023

Change the World

5
Chapter 25.5 April 19, 2023
Chapter 25 April 19, 2023
Chapter 24 April 19, 2023
Chapter 23 April 19, 2023

Blood Loop

5
Chapter 125 April 17, 2023
Chapter 124 April 17, 2023
Chapter 123 April 17, 2023
Chapter 111 April 17, 2023